Топ-100
Back

ⓘ Навука - Навука, Беларуская навука, выдавецтва, ў Казахстане, Юрыспрудэнцыя, Міфалогія, навука, Гісторыя ..
                                               

Навука

Навука - сістэма абектыўных, абгрунтаваных ведаў аб рэчаіснасці; сфера чалавечай дзейнасці, накіраваная на выпрацоўку і тэарэтычную сістэматызацыю абектыўных ведаў аб рэчаіснасці. Класічная навука старажытнасці была цесна звязана з філасофіяй. Пачынаючы з XVII стагоддзя натурфіласофія, якую сёння называюць натуральнай навукай, разглядаецца як асобная ад філасофіі галіна. Тым не менш, слова "навука" працягвае выкарыстоўвацца ў шырокім сэнсе, які абазначае пэўнае веданне аб тэме, гэтак жа яна дагэтуль выкарыстоўваецца ў сучасных умовах. У вузкім сэнсе слова "навука" ўжывалася такімі вучонымі ...

                                               

Беларуская навука (выдавецтва)

"Беларуская навука" - кніжна-часопіснае выдавецтва ў Беларусі. Заснаванае ў 1924 годзе ў Мінску пры Інбелкульце. З 1929 года ў складзе АН Беларусі. З 1932 года назва "Выдавецтва Акадэміі навук БССР", з 1963 года - "Навука і тэхніка". Мела друкарню імя Ф. Скарыны. У 1996 годзе на базе выдавецтва "Навука і тэхніка" створана выдавецтва "Беларуская навука", з чэрвеня 2000 г. - РУП "Выдавецтва "Беларуская навука". З лютага 2005 г. - рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецкі дом "Беларуская навука". Выпускала навуковую, навукова-папулярную, мастацкую, даведачную літаратуру, часопісы. Вы ...

                                               

Навука ў Казахстане

Навука ў Казахстане мае даўнія традыцыі: з савецкіх часоў рэспубліка ўспадкавала развітую сетку навуковых устаноў і ВНУ. За перыяд 1994 - 2011 гадоў штогадовая колькасць пададзеных заяў на патэнты павялічылася з 1576 да 1732.

                                               

Юрыспрудэнцыя

Юрыспрудэнцыя, таксама юрыдычная навука, правазнаўства - комплексная навука, якая вывучае сутнасныя ўласцівасці дзяржавы і права; сукупнасць прававых ведаў; практычная дзейнасць юрыстаў і сістэма іх падрыхтоўкі. Такім чынам, пад юрыспрудэнцыяй разумеюць некалькі ўзаемазвязаных паняццяў: 1.Навуку аб дзяржаве і праве, якія вывучаюць вынікі прававога рэгулявання і вылучаюць прававыя ідэі аб магчымасці ўнясення прагрэсіўных зменаў у механізм і спосабы рэгулявання грамадства. 3.Практычнае прымяненне юрыдычных ведаў, дзейнасць юрыстаў. 4.Сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў-юрыстаў у юрыдычных навуч ...

                                               

Міфалогія (навука)

міфало́гія, паданне" і λογοζ "слова, паняцце", тут таксама "веды, навука"): раздзел навукі, які вывучае такія мадэлі свету, якія выражаны, яўна ці няяўна, у сукупнасці міфаў, што належаць да той ці іншай культуры. Гл. таксама: міфалогія як светагляд. Міфалогія з’яўляе тэарэтычныя веды аб тым, што такое міф, якое месца ён займае ў чалавечай культуры, калі і чаму ўзнікаюць міфы, чаму яны трывала існуюць у чалавечай памяці. Міфалогія таксама займаецца тлумачэннем значэння міфалагічных вобразаў ці сімвалаў, вывучае падабенствы міфаў розных народаў і інш.

                                               

Гісторыя

Гісторыя - вобласць ведаў, а таксама гуманітарная навука, якая займаецца вывучэннем чалавека у мінулым. У больш вузкім сэнсе гісторыя - гэта навука, якая вывучае разнастайныя крыніцы пра мінулае для таго, каб усталяваць паслядоўнасць падзей, гістарычны працэс, аб’ектыўнасць апісаных фактаў і зрабіць высновы аб прычынах падзей.